contact_banner

News


บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จับมือ สกายลักค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจอาหารสำเร็จรูป

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมและวัตถุดิบส่วนผสมอาหารในกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี และบริษัท สกายลักค์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารญี่ปุ่น - ไทย และสเต็ก ในฟู้ดคอร์ตและภัตตาคารบนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจอาหารสำเร็จรูปอย่างเป็นทางการ โดยมี คุณธีระพล เกียรติสุรนนท์ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และคุณปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจบีเจซี 1 พร้อมด้วย คุณนิวัฒน์ พฤกษ์วงศ์วาน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สกายลักค์ จำกัด และคุณจิตรอนงค์ ดุรงครัตนกุล ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ให้เกียรติร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว ณ อาคารบีเจซี สำนักงานใหญ่