หน้าเเรก ร่วมงานกับ BJC ติดต่อ BJC
 
   
ฝ่ายเวชภัณฑ์
ฝ่ายการแพทย์
   
 
 

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมากว่า 40 ปี จำหน่ายเวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนระบบวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่มีชื่อเสียงกว่า 40 แห่งทั่วโลก กลุ่มฯให้บริการที่ครบวงจรทั้งการตลาด การขาย การบริการ และการจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศทั้งใน โรงพยาบาลรัฐ เอกชนรวมทั้งคลินิก กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญกว่า 350 คน   ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจสุขภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ทำให้กลุ่มฯมีความชำนาญในสาขาทางการแพทย์มากมาย อาทิเช่น ระบบต่อมไร้ท่อ กระดูกและข้อ โรคไต หลอดเลือดและหัวใจ ระบบเลือด ระบบประสาท สาขาผ่าตัดและสาขาอื่นๆ ความรู้และความเชี่ยวชาญใน ด้านการตลาดในประเทศ การให้บริการโลจิสติคส์ที่ดีการขึ้นทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนบริการด้านอื่นๆ ที่มีคุณค่าของเราได้ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในโครงสร้างธุรกิจของหุ้นส่วนทางการค้าของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ฝ่ายเวชภัณฑ์
ฝ่ายเวชภัณฑ์ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นตัวแทนจำหน่ายเภสัชภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ฝ่ายเวชภัณฑ์ให้การบริการครบวงจร โดยครอบคลุมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด มีความเชี่ยวชาญในสายโรงพยาบาลและร้านยาตลอดจนระบบการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพได้สร้างความมั่นใจกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
   
ฝ่ายการแพทย์
ฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ซึ่งมีชื่อเสียงและเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ซึ่งได้แก่ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมดิจิตอลชนิดประสิทธิภาพสูง เครื่องตรวจวัดโรคกระดูกพรุน เครื่องมือตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ได้ ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ระบบดิจิตอล เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่เสียง เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ชุดนำร่องการตรวจและผ่าตัดระบบประสาท หุ่นจำลองเพื่อปฎิบัติการทางการแพทย์ และอื่นๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
   

หน้าที่เเล้ว
|
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีที่รองรับเว็บไซต์

Macromedia Flash
Adobe Reader