หน้าเเรก ร่วมงานกับ BJC ติดต่อ BJC
 
   
บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด
บริษัท มาลายากลาส โปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
มาลายา เวียดนาม กล๊าส ลิมิเต็ด
บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด
TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited.
บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
   
 
 บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด (TBC)

บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด กก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2539 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ในส่วนของประเทศไทย ประกอบด้วยบริษัทเบอรี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) บริษัทแสตนดาร์ด แคน จำกัด และบริษัทบอลล์คอเปอเรชั่นประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทไทยเบเวอร์เรจแคนจำกัด เป็นผู้ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมและฝาอะลูมิเนียมสำหรับบรรจุเครื่องดื่มและเบียร์ โดยใช้เทคโนโลยีจากบริษัทบอลล์คอเปอเรชั่น

บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด (TBC) เป็นผู้ผลิตกระป๋องและฝาอะลูมิเนียมสำหรับบรรจุเครื่องดื่ม โดยมีการพิมพ์เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของลูกค้าแต่ละราย บริษัทมีสำนักงานและโรงงานผลิตอยู่ที่เขตประกอบการ อุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี บนพื้นที่กว่า 56 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารสำนักงาน โรงงานผลิต อาคารคลังสินค้า ปัจจุบันมีสายการผลิตดังนี้

  1. สายการผลิตกระป๋อง 2 สายการผลิต ผลิตกระป๋องขนาด 330 มล. และขนาด 250 มล. มีความเร็วในการผลิตถึง 1,650 กระป๋องต่อนาที
  2. สายการผลิตฝา 3 สายการผลิต ผลิตฝา Stay-on-Tab, Large Opening End มีความเร็วในการผลิตถึง 1,890 ฝาต่อนาที
  3. สายการตัดและการเคลือบพิมพ์แผ่นอะลูมิเนียมสำหรับการผลิตฝา 1 สายการผลิตโดยบริษัทได้ใช้ เทคโนโลยีการผลิตจาก บริษัท บอลล์ คอร์ปอเรชัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในด้านสินค้าและบริการ ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 และมาตรฐาน OHSAS 18000:2007

บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายไปยังลูกค้าในประเทศและลูกค้าต่างประเทศในแถบอินโดจีนและอินเดีย และ เนื่องจากการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้มีต้นทุนด้านการผลิตโดยเฉลี่ยต่ำ เมื่อเทียบกับปริมาณการขายจำนวนมาก จึงทำให้มีคู่แข่งน้อย โดยในประเทศไทย มีผู้ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมทั้งหมด 4 ราย และ TBC เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง

       
สินค้าและบริการ

Business Contact

Awards and Certification    
       

 สินค้าและบริการ

กระป๋องอะลูมิเนียม
กระป๋องอะลูมิเนียมขนาด 330 ml.
กระป๋องอะลูมิเนียมขนาด 250 ml.
 
ฝาอะลูมิเนียม
ฝา SOT
ฝา LOE

 

 Awards and Certification

การรับรองระบบการจัดการ ISO 9001:2000 จาก LRQA
การรับรองระบบการจัดการ ISO 14001:2004 จาก LRQA
การจัดการสุขลักษณะที่ดีในโรงงานอาหาร GMP (CODEX) จาก TISTR
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2545-2550 จากกระทรวงแรงงาน

 

 Business Contact

คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล           

99 หมู่ 9 เขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล ถนนหนองปลากระดี่
ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

โทรศัพท์: (66)0-3637-3600
โทรสาร: (66)0-3637-3601
อีเมล์: tbc@yourtbc.com
เวปไซต์: www.yourtbc.com


หน้าที่เเล้ว
|
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีที่รองรับเว็บไซต์

Macromedia Flash
Adobe Reader