บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Owned Brand

กลับไป ตราสินค้าและบริการ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อต้นเดือน มกราคม พ.ศ.2543 เป็นมืออาชีพด้านการบริการโลจิสติกส์ ตั้งแต่การเดินพิธีการผ่านศุลกากร การให้บริการคลังสินค้า การให้บริการขนส่งสินค้า รวมทั้งรับปรึกษาปัญหาโลจิสติกส์ ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปแข่งขัน โดยให้ความมุ่งมั่นการให้บริการที่มีคุณภาพ และความพึงพอใจแก่ลูกค้า ในลักษณะที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและหุ้นส่วนกับลูกค้า โดยได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 (UKAS) อย่างเป็นทางการอีกด้วย


ขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ เป็นแบบครบวงจร ครอบคลุมถึงการแก้ปัญหาการจัดการด้านซัพพลายเชน ตัวแทนออกของที่ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและสินค้าคงคลัง และการขนส่งถึงหน้าประตูลูกค้า ปัจจุบันโดยเฉลี่ย บริษัทฯ กระจายสินค้าประมาณ 9,000 เที่ยวต่อเดือนทั่วทั้งประเทศ และจากใบสั่งซื้อประมาณ 41,000 ใบต่อเดือน ปัจจุบันบริษัทฯ มีคลังสินค้า 12 แห่ง เนื้อที่รวมประมาณ 132,000 ตารางเมตร และมีรายการสินค้ามากกว่า 75,000 รายการ บริษัทฯ ได้ลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการจัดการคลังสินค้า (WMS) พร้อมด้วยระบบแรควางสินค้าที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งก่อให้เกิดข้อได้เปรียบและประโยชน์ต่อลูกค้าดังต่อไปนี้

  • สามารถตรวจสอบและติดตามค้นหารายการสินค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

  • สามารถจัดและควบคุมการจ่ายสินค้าตามระบบ FIFO / FEFO / LIFO ได้อย่างเที่ยงตรง

  • การเก็บสินค้าในพื้นที่เก็บตามอุณหภูมิควบคุมที่ต้องการทั้งห้องอุณหภูมิปกติ (Ambient Storage) ห้องปรับอากาศ (Air Conditioned Storage) และห้องเย็น (Chilled Storage) หรือพื้นที่เฉพาะสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ รวมไปถึงการจัดเก็บสินค้าที่เป็นสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Storage)


บริษัทฯ มีเครือข่ายขนส่งที่สนับสนุนการให้บริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพไปยังลูกค้าที่หลากหลายและจุดลงสินค้ากระจายทั่วทั้งประเทศ โดยมีเป้าหมายคือ ส่งสินค้าในกรุงเทพ ภายใน 24 ชั่วโมง และต่างจังหวัดภายใน 48 – 72 ชั่วโมง การดำเนินงานปัจจุบันยังรวมถึงการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีก ผู้บริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และสินค้าสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป

ประเภทธุรกิจที่เราได้รับการว่าจ้างดูแลบริหารจัดการจากลูกค้า

  • สินค้าด้านเวชภัณฑ์

  • เคมีภัณฑ์ต่างๆ และสารปรุงแต่งอาหาร

  • สินค้าอุปโภคและบริโภค

  • เครื่องเขียนและวัสดุใช้ในสำนักงาน

  • สินค้าด้านกราฟฟิกและการพิมพ์

  • สินค้าด้านก่อสร้างและวิศวกรรม


โลจิสติกส์
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

ติดต่อ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 99 ซอยรูเบีย สุขุมวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2367-1234
โทรสาร : 0-2712-2273
เว็บไซต์ : www.bjclogistics.co.th