โดล

กลับไป ตราสินค้าและบริการ

บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด ผลิตสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ส้มแมนดาริน สับปะรด และน้ำผลไม้ต่างๆ โดยรับวัตถุดิบทั้งจากของบริษัทฯ และอีกส่วนหนึ่งจากชาวไร่กว่า 1,200 ราย ในโครงการเกษตรกร ส่งเสริมการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในท้องถิ่น โดยมีระบบรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปพร้อมๆ กัน

อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

ติดต่อ

บริษัท/หน่วยงาน : บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-686-7676 ต่อ 2717