เบลล์
Owned Brand

กลับไป ตราสินค้าและบริการ

เบลล์ ผลิตภัณฑ์ทิชชูราคาประหยัดที่ครองใจแม่บ้านมายาวนาน ผลิตจากเยื่อกระดาษหมุนเวียน 100% เน้นรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต เป็นมิตรกับธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย ไม่ทำให้ชักโครกอุดตัน มีจำหน่ายทั้งแพคเดี่ยว แพค 8 ม้วน และแพค 30 ม้วน

เครื่องใช้ส่วนตัวและในครัวเรือน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด
ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

ติดต่อ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
: อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 0-2367-1111
โทรสาร : 0-2367-1594