วัตถุดิบส่วนผสมสำหรับอุตสาหกรรม
Owned Brand

กลับไป ตราสินค้าและบริการ

วัตถุดิบส่วนผสมสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

1. น้ำยาทำความเย็น (Refrigerants)
น้ำยาทำความเย็นคุณภาพสำหรับทุกความต้องการของระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นทุกประเภท  และฟลูออโรเคมีคอล สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์สเปรย์ รวมถึงน้ำยาล้างในระบบทำความเย็น  เรามีโรงแบ่งบรรจุน้ำยาทำความเย็นได้หลากหลายขนาดตามความต้องการ ได้มาตราฐาน  
กลุ่มสินค้า: R-22, R-23, R-123, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, DFE152a, R-141b, R407F, R417A, R438A etc.


2. เคมีสำหรับอุตสาหกรรม (Industrial Chemicals)
กลุ่มเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย
กลุ่มสินค้า: สารเติมแต่งในอุตสาหกรรมปีโตรเคมี  น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ฟอสเฟต สารกันเสียสำหรับอุตสาหกรรม น้ำยาทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรม เฉพาะทาง (อิเล็กทรอนิกส์ เลนส์และอื่นๆ) ผงโลหะ แผ่นกรอง

เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์

ติดต่อ

บริษัท/หน่วยงาน : บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด 
ที่อยู่ : ชั้น 10 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (+66) 2-146-5999 ต่อ 1212
โทรสาร : (+66) 2-146-9588, (+66) 2-146-9598
อีเมล : bjcs.center@bjc.co.th