ฝ่ายการพิมพ์
Owned Brand

กลับไป ตราสินค้าและบริการ

เครื่องพิมพ์ดิจิตอล ยี่ห้อ HP Indigo Digital Press (ผลิตที่ประเทศอิสราเอล)

    บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซ็ท HP Indigo มามากกว่า 14 ปี มีเครื่องพิมพ์ ทั้งระบบพิมพ์แบบแผ่นที่เป็นกระดาษและพลาสติกสำหรับผลิตงานประเภท งานหนังสือ แผ่นพับ โบชัวร์ กล่องบรรจุภัณฑ์ และระบบพิมพ์แบบม้วนที่เป็นสติกเกอร์และฟิลม์ เช่น ฉลากสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนต่างๆ เช่น ซอง ห่อบรรจุเครื่องพมพ์ระบบดิจิตอลนี้ สามารถรองรับงานพิมพ์ที่ต้องการจำนวนสั้นและเปลี่ยนกราฟฟิคได้ทุกรอบพิมพ์ โดยไม่ซ้ำกัน เช่น Security, Personalize, Seasoning, Customize เป็นต้น ที่สร้างความคุ้มค่าเรื่องต้นทุนสินค้า และลดเวลาการผลิต


เครื่องยิงเพลท ยี่ห้อ Screen (ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่น)

    SCREEN ได้มุ่งมั่นพื่อพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งก้าวล้ำไปกว่าเดิม เพื่อให้สามารถเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของการทำแม่พิมพ์ ความพยายามของ SCREEN ในธุระกิจ CtP คือ ตอบสนองความต้องการในการทำแม่พิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และการพิมพ์ ให้ครอบคลุมทุกขนาด จนทำให้เครื่องทำแม่พิมพ์ของ SCREEN มีส่วนแบ่งการตลาดที่มากที่สุด


ERP Software ยี่ห้อ SISTRADE (ผลิตที่ประเทศโปรตุเกส)

    SISTRADE - Software เป็นระบบสารสนเทศที่มีความรู้ความชำนาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการบริการให้คำปรึกษาสำหรับส่วนงานที่แตกต่างกันรวมทั้งกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม เป้าหมายหลัก คือการให้ระบบการจัดการข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อช่วยลูกค้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในทุกกระบวนการทางธุรกิจและสามารถแก้ปัญหาได้ครบวงจรและมีโมดูลที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานของแพคเกจทั่วไปที่สร้างมาแล้ว ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 100%


การพิมพ์
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์

ติดต่อ

เครื่องพิมพ์ดิจิตอล ยี่ห้อ HP Indigo Digital Press
ชื่อ-นามสกุล
: ปาลิดา นิธิภัทรอาภา
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์
บริษัท/หน่วยงาน : ฝ่ายการพิมพ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110
โทรศัพท์ : 02-367-1863 / 081-456-2533
โทรสาร : 02-712-2297
อีเมลPalidaN@bjc.co.th
เว็บไซต์graphics.bjc.co.th

เครื่องยิงเพลท ยี่ห้อ Screen, Sistrade ERP Software
ชื่อ-นามสกุล
: เสก เอกตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์
บริษัท/หน่วยงาน : ฝ่ายการพิมพ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-367-1294 / 092-252-1312
โทรสาร : 02-712-2297
อีเมลSekE@bjc.co.th
เว็บไซต์ : graphics.bjc.co.th