กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ

กลับไป กลุ่มธุรกิจของบีเจซี

ปี พ.ศ. 2555 บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) ได้ขยายฐานธุรกิจเชิงพาณิชย์ในภูมิภาค โดยมีพันธกิจหลักในการพัฒนาธุรกิจใหม่ในแถบภูมิภาคนี้ ทั้งการหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ หรือเข้าร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อผนวกธุรกิจใหม่กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของ บีเจซี นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการสนับสนุนกิจการของกลุ่มธุรกิจบีเจซีในการมองหาตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางบริหารงานด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม บีเจซี อีกด้วย

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ของ บีเจซี ประกอบด้วยบริษัทต่างๆ ดังนี้

  1. บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  2. บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด (ฮ่องกง)

  3. บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) ลิมิเต็ด

  4. บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด

  5. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

ปัจจุบันฝ่ายที่ดำเนินงานด้านธุรกิจต่างประเทศมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย และมีพนักงานประจำสำนักงานสาขาในประเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมาร์ และประเทศกัมพูชา

ปี 2555 นับว่าเป็นปีที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับบริษัทในการขยายธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยได้เปิดโรงงานมาลายา เวียดนาม กล๊าส ลิมิเต็ด อย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัด บา เรีย วุงเต่า มีกำลังการผลิต 280 ตันต่อวัน นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม 2555 ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โรงงานกระป๋องอลูมิเนียมสำหรับบรรจุเครื่องดื่มของ บริษัท ทีบีซี - บอล เบเวอร์เรจ แคน เวียดนาม ลิมิเต็ด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม เวียดนาม-สิงคโปร์ 2 จังหวัดบินเยือง โดยกำลังการผลิต 850 ล้านกระป๋องต่อปี และในเดือนเดียวกัน บริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) ลิมิเต็ด ได้มีพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรม ตัน บิน นครโฮจิมินห์ จากความทุ่มเทตลอด 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายธุรกิจในประเทศเวียดนามอย่างเป็นรูปธรรม และยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจและขยายเครือข่ายการค้าและการลงทุนโดยจะขยายไปทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามในอนาคตอันใกล้เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

ไทยคอร์ป อินเตอร์ เนชั่นแนล (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด
ไทยคอร์ป อินเตอร์ เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด
บริษัท โกลด์ เมดอลเลี่ยน จำกัด
บริษัท ดิสทรี่-ไทย จำกัด
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ไทยฟลัวสปาร์แอนด์มิเนอรัลส์ จำกัด
บริษัท บีเจซี มารีน รีซอสเซส ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด
บริษัท บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท หินอ่อนและศิลา จำกัด
บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด
บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เมียนมาร์) คัมปะนี ลิมิเต็ด
บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) ลิมิเต็ด
บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด
บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี
บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ (ฮ่องกง) คัมปะนี ลิมิเต็ด
บีเจซี-เอ็มพีเอ็ม (ลาว) โซล คัมปะนี ลิมิเต็ด
ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ (ประเทศไทย)
รูเบีย อินเวสท์เม้นท์ ลิมิเต็ด
ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
เอเซียบุ๊คส
ธุรกิจต่างประเทศ
อาหารและเครื่องดื่ม
โลจิสติกส์
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
อีคอมเมิร์ช