บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
Owned Brand

กลับไป ประเภทสินค้าและบริการ

แผนกวิศวกรรม (BJC Engineering)
    ก่อตั้งในปี 2490  เป็น 1 ในแผนกของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี พร้อมทั้งวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวขึ้นมาสู่การเป็นผู้นำด้านตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจรในประเทศไทยและขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน ทำให้ตราสินค้า BJC Engineering ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

    แผนกวิศวกรรมประกอบธุรกิจด้านออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑ์วิศวกรรมให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ บริษัทข้ามชาติและหน่วยงานของรัฐตลอดจนให้คำปรึกษาและให้บริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และระบบวิศวกรรมประเภทต่างๆโดยนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  แบ่งออกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
    ระบบขนถ่ายและลำเลียงสินค้า (Material Handling) ออกแบบ ให้คำปรึกษา แนะนำการขนถ่ายและลำเลียงวัสดุและสินค้าทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์รอกไฟฟ้าและเครนไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมโครงสร้างเหล็กสมบูรณ์แบบ ภายใต้ชื่อการค้าBerliCrane และระบบสายพานลำเลียง ลิฟท์ขนส่งสินค้า รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปเหล็ก  ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
    ระบบและอุปกรณ์จัดเก็บสินค้า (Logistics and Warehouse Equipment) จัดจำหน่ายสินค้าและติดตั้งระบบจัดเก็บในคลังสินค้า เช่น อุปกรณ์ปรับระดับ (Dock Leveler) ประตูสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น Overhead Door, Rapid Door, Traffic Door ชั้นวางสินค้าและ Forklift  รวมถึงออกแบบจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องชั่งอุตสาหกรรมและระบบควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกของกรมทางหลวงภายใต้ชื่อการค้า BerliTronic ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมก่อสร้าง ศูนย์กระจายสินค้าตามภูมิภาคต่างๆ  เป็นต้น เนื่องจากสภาวะของศูนย์กลางของเมืองที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นและมีเนื้อที่ในการจัดการเครื่องจักรและคลังสินค้าได้จำกัดการจัดขนส่งสินค้าในแนวดิ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดการได้ดีขึ้น ในทางกลับกัน การกระจายตัวไปนอกเมืองหลวงจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคที่อยู่รอบนอกของเมือง ด้วยเหตุนี้การที่ไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ช่วยให้บริษัทได้ส่งเสริมให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด เพราะการวางจุดยืนของแบรนด์มีทั้งระดับพรีเมียมและระดับกลางที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ต่อไปในอนาคต
    เครื่องแยกก๊าซ  (Gas Generator) จากประเทศเยอรมัน จัดจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลาสติก ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้ในคุณภาพและบริการหลังการขาย

    แผนกวิศวกรรมนำเสนอระบบและอุปกรณ์จัดเก็บสินค้า (Logistics and Warehouse Equipment) จัดจำหน่ายสินค้าและติดตั้งระบบจัดเก็บในคลังสินค้า เช่น อุปกรณ์ปรับระดับ (Dock Leveler) ประตูสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น Overhead Door, Rapid Door, Traffic Door ชั้นวางสินค้าและ Forklift  รวมถึงออกแบบจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องชั่งอุตสาหกรรมและระบบควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกของกรมทางหลวงภายใต้ชื่อการค้า BerliTronic ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภท นอกจากนี้ ระบบลำเลียงสินค้า (Material Handling System) ที่ประกอบด้วย เครนและรอก (Crane and Hoist) แบรนด์ Hitachi แบรนด์ Kuli แบรนด์ J.D.N. และ แบรนด์ Yale จากเยอรมันและอุปกรณ์ประกอบของเครน แบรนด์ AKAPP

    เครื่องแยกก๊าซ (Gas Generator) จากประเทศเยอรมันจัดจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้ทั้งคุณภาพและราคา

พันธมิตรทางธุรกิจ
Image title


การพิมพ์
โลจิสติกส์
วิศวกรรมและโครงสร้างเหล็ก
บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์

ติดต่อ

Call Center
บริษัท/หน่วยงาน
: บริษัท บีเจซี  อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
โทรศัพท์ : 02-367-1199
เว็บไซต์http://itd.bjc.co.th