บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เมียนมาร์) คัมปะนี ลิมิเต็ด
Subsidiary

กลับไป บริษัทย่อยของบีเจซี

บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เมียนมาร์) คัมปะนี ลิมิเต็ด ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2533 ให้เป็นสำนักงานตัวแทนและช่วยสนับสนุนการจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สำหรับการพิมม์, สินค้าอุปโภคบริโภค และบรรจุภัณฑ์ในประเทศเมียนมาร์ หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัดจำหน่ายสินค้าของบีเจซีเพิ่มเติม อาทิเช่น เครื่องมือแพทย์, สารเคมี, เครื่องมือแห่งวิศวกรรม และอื่นๆ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของบีเจซี ศึกษาความเป็นไปได้ของการทำธุรกิจต่างๆ ในประเทศเมียนมาร์

ธุรกิจต่างประเทศ
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ

ติดต่อ

บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เมียนมาร์) คัมปะนี ลิมิเต็ด
ชื่อ-นามสกุล :
 Ms. Hlaing Hlaing Tun
อีเมล : HlaingHlaingTun@bjc.co.th
โทร : +959-420-183-496
ที่อยู่ : No. 138/142 Room D, Ground Floor, White Cloud Condo, Thein Phyu Street, Botataung Township, Yangon Myanmar