บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด
Subsidiary

กลับไป บริษัทย่อยของบีเจซี

บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด ฝ่ายการแพทย์ (MD) เป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงและเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งมีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้นำเข้าจากนานาทวีป อาทิ อเมริกา ยุโรป และเอเชีย ซึ่งประกอบไปด้วย 3 สายธุรกิจหลัก ได้แก่ สินค้าด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ และเวชสารสนเทศ สินค้าด้านการผ่าตัด และสินค้าด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและช่วยชีวิตครบวงจร 
เนื่องด้วยฝ่ายการแพทย์มีสินค้าทางการแพทย์แบบครบวงจร จึงทำให้ทางแผนกสามารถเติบโตในด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ทางฝ่ายยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือและระบบต่างๆนั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและผู้ป่วยมีความปลอดภัยและได้รับความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งฝ่ายได้มีการพัฒนาระบบการบริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อจัดเตรียมบุคคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญสำหรับการบริการลูกค้าโดยมองหาโอกาสสร้างและเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด
เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์
ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์

ติดต่อ

บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่  99  อาคาร  เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  ชั้น  8  ซอยรูเบีย  ถนนสุขุมวิท 42  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ   10110   
โทรศัพท์ : (66)0 – 2367-1111 
โทรสาร : (66)0 – 2367-1262 
เว็บไซต์ : www.bjhmedical.com