บีเจซี-เอ็มพีเอ็ม (ลาว) โซล คัมปะนี ลิมิเต็ด

กลับไป บริษัทย่อยของบีเจซี

BJC-MPM (Laos) Sole Company Limited ถูกจัดตั้งเมื่อพุทธศักราช 2556 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯเพื่อให้แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อภายใต้ชื่อร้านเอ็ม-พ้อยท์ มาร์ท ปัจจุบันมีร้านเอ็ม-พ้อยท์ มาร์ท 18 สาขาในนครเวียงจันทน์ ซึ่งนับเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ธุรกิจต่างประเทศ
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ

ติดต่อ

สุวิชา บุญสุภา
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง : Unit 17, Kaysone Phomvihane Avenue, Ban Phakhao, Xaythani District, Vientiane, Lao PDR
โทรศัพท์ : (02) 367 1804 อีเมล : SuwichaB@bjc.co.th