ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ (ประเทศไทย)
Owned Brand

กลับไป บริษัทย่อยของบีเจซี

ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ เป็นหน่วยงานของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนการขยายธุรกิจระหว่างประเทศทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการมองหาตลาดใหม่ อีกทั้งยังรับผิดชอบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบีเจซีอีกด้วย ทั้งนี้ทางฝ่ายมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เป็นลำดับแรก โดยการสร้างเครือข่าย และฐานธุรกิจในระยะยาว ภายใต้ความท้าทายและข้อจำกัดทั้งทางด้านการค้าและการเมืองในภูมิภาคนี้ ปัจจุบันฝ่ายธุรกิจต่างประเทศตั้งอยู่ในประเทศไทยและมีพนักงานประจำสาขาในประเทศเวียดนาม เมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา

ธุรกิจต่างประเทศ
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ

ติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : สุวิชา บุญสุภา
บริษัท/หน่วยงาน : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง : อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 เขตพระโขนง แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66-(0)2367-1018
โทรสาร  : +66-(0)2712-2241
อีเมล : SuwichaB@bjc.co.th