บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
Owned Brand Subsidiary

กลับไป บริษัทย่อยของบีเจซี

ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมยังคงมุ่งมั่นที่จะคัดสรร และจัดจำหน่ายวัตถุดิบส่วนผสมคุณภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้ทั่วโลกให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เบเกอรี่ เครื่องสำอาง สินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ระบบทำความเย็น และเคมีอุตสาหกรรม

สินค้าและบริการ

วัตถุดิบส่วนผสมเบเกอรี่

วัตถุดิบเครื่องสำอางและน้ำหอม

วัตถุดิบส่วนผสมอาหาร

วัตถุดิบส่วนผสมสำหรับอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์กาแฟและ ฟู้ด เซอร์วิส

วัตถุดิบส่วนผสมเพื่อสุขภาพและความงาม

วัตถุดิบเครื่องสำอางและน้ำหอม
วัตถุดิบส่วนผสมเบเกอรี่
วัตถุดิบส่วนผสมเพื่อสุขภาพและความงาม
วัตถุดิบส่วนผสมอาหาร
เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์

ติดต่อ

บริษัท/หน่วยงาน : บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด 
ที่อยู่ : ชั้น 10 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (+66) 2-146-5999 ต่อ 1212
โทรสาร : (+66) 2-146-9588, (+66) 2-146-9598
อีเมล : bjcs.center@bjc.co.th