บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
Subsidiary

กลับไป บริษัทย่อยของบีเจซี

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท สยามสแน็ค จำกัด  เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทเริ่มแรกบริษัทฯ ได้เข้าร่วมหุ้นกับ บริษัท เป๊ปซี่ โค อิงค์ ของสหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด ได้เข้าถือหุ้นทั้งหมดและมีทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาทในปัจจุบัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด เป็นผู้นำของ 3 ส่วนแบ่งตลาดหลักๆ ในอุตสาหกรรม  ขนมขบเคี้ยว คือ กลุ่มมันฝรั่งทอดกรอบ, กลุ่มข้าวอบกรอบและกลุ่มขนมขึ้นรูป นโยบายของบริษัทฯ คือ  การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากผลผลิตทางการเกษตรที่สดใหม่ เช่น มันฝรั่ง, มันเทศ, ข้าวโพด  และข้าว ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “เทสโต”, “โดโซะ”, “แคมปัส” และ”ปาร์ตี้” ซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากผู้บริโภค บริษัทฯได้ยึดมั่นในการจัดหาและคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดมาผ่านขั้นตอนการผลิตที่ถูกควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังได้นำระบบรับรองคุณภาพต่างๆ มาพัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพสินค้าและการควบคุมคุณภาพให้ถูกสุขลักษณะให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับโลก คือ ISO 9001:2008 , ISO 22000:2005 , ISO 10002:2004 , ISO 14001:2004 , OHSAS18001:2007 , THS 24000:2552

แคมปัส
แคมปัส มอลต์
โดโซะ
เทสโต
ปาร์ตี้
อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

ติดต่อ

สายด่วน
โทรศัพท์ 02-313-2003