contact_banner

CSR

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี เครือ ทีซีซี กรุ๊ป และ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว

    คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วย คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เครือ ทีซีซี กรุ๊ป และ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมมอบเงินบริจาค ถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็นมูลค่ารวม 9,300,000 บาท เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ทรุดตัวและพังทลายลง ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว โดยมี ฯพณฯ แสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย คุณบุญถอง โสภาวรรณดี อัครราชทูตที่ปรึกษา คุณสุรีย์ ชูรัฐเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี และคุณพลภัทร สุวรรณศร ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การบริจาคในครั้งนี้ ประกอบด้วย มูลนิธิสิริวัฒนภักดี เครือ ทีซีซี กรุ๊ป กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี และกลุ่มบริษัทไทยเบฟ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและบรรเทาทุกข์ พี่น้องชาว สปป.ลาว


Image title Image title Image title