contact_banner

CSR

บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยจิตศรัทธาและปฏิบัติอย่างแน่วแน่ อีกหนึ่งภารกิจของต้นไม้ใหญ่และห้างคนไทยในการตอบแทนชุมชน

    วัดพระธาตุดอยเวา จังหวัดเชียงรายในวันนี้เป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างแพร่หลาย ทั้งการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และที่สำคัญถือเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาของโค้ชเอกและ 12 ทีมหมูป่า ทีนทอล์ค อะคาเดมี่ โดยมีพระครูประยุต เจติยานุการ รักษาการเจ้าอาวาสวัดฯ เป็นดั่งครู ผู้ปกครอง ผู้ชี้ทาง


    พระครูประยุต เจติยานุการ เผยว่า ช่วง 3 ปีที่ผ่านมาทางวัดได้รับการทำนุบำรุงรักษาและอุปถัมภ์ด้วยจิตที่มีเมตตาจากคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมด้วยครอบครัว ซึ่งโยมอุปัฏฐากท่านนี้เป็นคนเชียงรายแต่กำเนิด โดยได้ช่วยสนับสนุนทั้งแรงกาย แรงใจและกำลังทรัพย์เพื่อต่อฐานเติมยอดพระพุทธศาสนาให้เกิดความงอกงามอยู่เสมอ ทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างยอดฉัตรพระอุโบสถ การปรับพื้นที่วัดให้ดูร่มรื่นและพร้อมใช้งานในการประกอบพิธีสงฆ์ ตลอดจนการสนับสนุนเตรียมงานอย่างพร้อมสรรพเพื่อทำพิธีบายศรีสู่ขวัญบรรพชาอุปสมบททีมนักฟุตบอล “หมูป่า ทีนทอล์ค อะคาเดมี่” ที่ผ่านมา


    พระครูประยุต เจติยานุการ กล่าวเสริมต่ออีกว่า คุณอัศวินถือเป็นผู้ที่มั่นคงในอุดมการณ์สำหรับการทำนุบำรุงพระศาสนา ด้วยการสนับสนุนวัดต่างๆ อีกหลากหลายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เช่น วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย สำนักสงฆ์เทพนิมิตรสุดเขตสยาม ต.ห้วยเม็ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล และวัดพรหมวิหาร ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย พระครูวิบูลธรรมวิมล เจ้าอาวาส วัดพรหมวิหาร ที่สำคัญได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ทั้งการดำรงชีวิตและการบริหารธุรกิจ จากสังคมเล็กไปสู่กิจการใหญ่ระดับข้ามประเทศ เช่น บีเจซีและ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ที่สำคัญยังแสดงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการมีภาวะผู้นำ นำเอาสัมมาชีพมาผนวกใช้ควบคู่ไปกับการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่อย่างมีมิตรสัมพันธ์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ


    สำหรับบรรยากาศงานพิธีบายศรีสู่ขวัญบรรพชาอุปสมบททีมนักฟุตบอล "หมูป่า ทีน ทอล์ค อะคาเดมี่" ที่ผ่านมาคุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1คุณเหมวรรณ พูนผล ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณกมลวรรณ ศิวรักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายนิติการ และกฏหมายกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี รวมพลังพนักงานจิตอาสาจากบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย นำโรงทาน แจกน้ำดื่ม ผลไม้แก่ผู้มาร่วมงาน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และอุทิศบุญกุศลให้นาวาตรี สมาน กุนัน หรือจ่าแซม ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาครองเพศบรรพชิต เป็นเวลา 9 วัน โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมเป็นประธานเปิดในพิธี


    การได้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับพิธีบายศรีสู่ขวัญบรรพชาอุปสมบททีมนักฟุตบอล "หมูป่า ทีนทอล์ค อะคาเดมี่" สร้างความสุขใจให้กับตนเอง ครอบครัว ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ทุกคนเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันยังสอดรับกับแนวคิดบริษัทที่เปรียบเป็นต้นไม้ใหญ่โดยได้แผ่กิ่งก้านสาขาอันอุดมสมบูรณ์ในการหล่อเลี้ยงและตอบแทนสังคม


Image title Image title