contact_banner

News


บีเจซี ได้รับสุดยอดรางวัล SET Awards 2017 ด้านธุรกรรมทางการเงินดีเด่นในตลาดทุน จากตลาดหลักทรัพย์

    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คุณนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารการลงทุนกลุ่มบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เข้ารับรางวัลSET Awards 2017 ด้านธุรกรรมทางการเงินดีเด่นในตลาดทุน (OutstandingDeal of the Year) จากการเข้าซื้อกิจการและหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โอกาสนี้ คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบ โดยบีเจซีเป็น 1 ใน 21 องค์กรชั้นนำที่ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย