contact_banner

News


บิ๊กซี ร่วมกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน เปิดโครงการ “ห้างคนไทย ภูมิใจความเป็นไทย”

    คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เปิดโครงการ “บิ๊กซี ห้างคนไทย ภูมิใจความเป็นไทย” ร่วมกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากคุณสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี เพื่อตอบสนองนโยบายไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล ร่วมกันส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน เปิดพื้นที่ตลาดนัดสินค้าไทย ให้ชุมชนนำสินค้าพื้นเมืองจากภูมิปัญญาไทย สินค้าการเกษตร งานหัตถกรรม ฯลฯ มาจำหน่าย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย พร้อมประกาศนโยบายขอความร่วมมือพนักงานบิ๊กซี ทั่วประเทศแต่งกายชุดผ้าไทยประจำทุกวันศุกร์ ย้ำภาพลักษณ์ห้างคนไทย ภูมิใจความเป็นไทย และร่วมกันส่งเสริมความเป็นไทยในชุมชนให้แข็งแรงตั้งแต่ฐานรากอย่างแท้จริง


    ภายในงานยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย ซึ่งออกแบบโดยผู้ต้องขังหญิงจากเรือนจำกลางคลองเปรม โอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ พร้อมด้วยคณะได้ให้เกียรติชมจุดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าพื้นเมือง ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561