contact_banner

News


บิ๊กซี เสริมทัพประชารัฐ ยุวแรงงาน ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตการทำงานแก่เยาวชนไทย

    บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการประชารัฐ ยุวแรงงาน เพื่อพัฒนายุวชนไทยให้มีทักษะอาชีพจากประสบการณ์จริง มีความอดทน เตรียมความพร้อมในการในทำงาน และสร้างเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โอกาสนี้ คุณสุรีย์ ชูรัฐเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานบิ๊กซี ต้อนรับคณะรัฐมนตรีฯ พร้อมออกบูธ รับสมัครยุวแรงงาน เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวนกว่า 500 คน เข้าทำงานที่บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตามนโยบายโครงการประชารัฐ ยุวแรงงาน


    นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยตัวแทนยุวแรงงานจากบิ๊กซี ได้รับเกียรติให้เข้ารายงานการทำงานและนโยบายต่างๆ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล อีกด้วย


Image title

Image titleImage title