contact_banner

News


เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทยร่วมกับกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจำจังหวัดระยอง จัดงานสัมมนาโอกาส การค้าและการลงทุนในเม็กซิโก

    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจำจังหวัดระยอง ร่วมกับ ฯพณฯ ไฆเม นัวลาร์ตเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนา “โอกาส การค้า และการลงทุนในเม็กซิโก” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมี คุณภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คุณดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และคุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเข้าร่วมงานอีกด้วย


    งานสัมมนา โอกาส การค้า และการลงทุนในเม็กซิโก เป็นการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศเม็กซิโก เพื่อเปิดมุมมองใหม่และสร้างโอกาสให้แก่นักลงทุนชาวไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจากประเทศเม็กซิโก ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง


Image title Image title