contact_banner

News


พระเอกพล วิสารโท (พระโค้ชเอก) เดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารและพนักงานบิ๊กซี

    เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ พระรัตนมุณี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระแก้ว, พระครูประยุตเจติยานุการ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวา อ.แม่สาย จ.เชียงราย และพระเอกพล วิสารโท หรือพระโค้ชเอก ร่วมเดินทางเพื่อมาเจริญพระพุทธมนต์ สนทนาธรรม และสวดให้พรแก่ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สืบเนื่องจากการที่ คุณอัศวินและครอบครัวได้ช่วยทำนุบำรุงศาสนาให้กับวัดพระธาตุดอยเวา จ.เชียงราย และสนับสนุนวัดต่างๆ อีกหลากหลายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสเข้ารับพร พร้อมถวายปัจจัยทำบุญให้กับพระโค้ชเอก ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เป็นต้นแบบของการเป็นองค์กรที่มีการยืดหลักธรรมมาปรับใช้และทำนุบำรุงพระศาสนาอย่างต่อเนื่อง


Image title Image title