contact_banner

News


บิ๊กซี ให้บริการรับชำระค่าลงทะเบียนและค่าสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

    วันที่ 3 กันยายน 2561 ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแต่งตั้งตัวแทนเพื่อรับชำระค่าลงทะเบียนและค่าสมัครสอบ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตรจารย์รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี พร้อมด้วย คุณศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ รองอธิการบดี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าลงทะเบียนและค่าสมัครสอบ โดยสามารถชำระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี บิ๊กซีมาร์เก็ต และมินิบิ๊กซี ทุกสาขา มากกว่า 800 สาขาทั่วประเทศ ด้วยค่าธรรมเนียมเพียง 5 บาท ณ ห้องไอยรา อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา


Image title Image title
Image title Image title