contact_banner

News


กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี รับรางวัล 'วัฒนคุณาธร' ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

    คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี ได้เข้ารับรางวัล "วัฒนคุณาธร" ประเภทกลุ่มบุคคล ที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานบูรณะซ่อมแซมปฏิมากรรมต่างๆ ภายในวัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) จังหวัดขอนแก่น และยังร่วมสนับสนุนนโยบาย “ไทยนิยมยั่งยืน” ของรัฐบาล โดยเปิดพื้นที่ตลาดนัดให้ชุมชนนำสินค้าพื้นเมืองจากภูมิปัญญาไทยมาจำหน่าย รวมทั้งประกาศนโยบายให้พนักงานบิ๊กซีทั่วประเทศร่วมใจแต่งกายชุดผ้าไทยเป็นประจำทุกวันศุกร์เพื่อย้ำภาพลักษณ์ห้างคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทย โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา


Image title