contact_banner

News


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เปิดบ้านต้อนรับคณะรัฐบาลเวียดนาม จากเมืองดาลัท จังหวัดลามดง เข้าศึกษาดูงานและเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้า

    วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4 ทีมผู้บริหารกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำโดย คุณเฮเลน ฮอย วอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศ คุณสุรีย์ ชูรัฐเจริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารองค์กร และผู้จัดการสาขาพระราม 4 ต้อนรับ Mr. Nguyen Van Yen, Vice Chairman, People’s Committee of Lam Dong Province คณะผู้บริหารจากส่วนราชการ และบริษัทเอกชนชั้นนำจากประเทศเวียดนาม เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันเพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดและขยายธุรกิจของกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV ต่อไป