contact_banner

News


บิ๊กซี รับพระราชทานเข็ม 'อุ่นไอรัก คลายความหนาว'

    พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มพระราชทาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ประจำปี 2561 โดยคุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เป็นผู้แทนผู้บริหาร ในการเข้ารับพระราชทานเข็ม "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา สำหรับงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ประจำปี 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานฤดูหนาวขึ้น ภายใต้ชื่อ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. - 11 มี.ค. 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี