contact_banner

News


บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผนึกกำลัง อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดีรับปีใหม่ จัดจำหน่ายกระเช้าโภชนาการทางเลือกสุขภาพ

    บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นำโดย คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภญ.นาฏยา ยิ่งยืน ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ คุณอัญชนา วิทยาธรรมธัช ที่ปรึกษา พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมกับ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ที่ปรึกษาสำนักอาหาร ส่งเสริมการจัดกระเช้าด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” สนับสนุนให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค และเรียนรู้ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ โดยได้ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าปีใหม่ พร้อมสื่อมวลชน ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาติวานนท์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561


Image title
Image title