contact_banner

News


บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส่งเสริมนักศึกษาฝึกอาชีพ เรียนรู้ธุรกิจค้าปลีก ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

    บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นำโดย คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และคุณธีระ วีรธรรมสาธิต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลาง กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เป็นตัวแทนร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและเอกชน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหารและอาจารย์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และตัวแทนอีก 8 สถาบัน ได้แก่ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ธัญบุรี มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ตะวันออก มทร.ศรีวิชัย มทร.พระนคร มทร.กรุงเทพ และมทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561


    ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้มีโอกาสฝึกวิชาชีพและสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงจากการฝึกงานกับบิ๊กซี รวมถึงการให้องค์ความรู้ในด้านธุรกิจค้าปลีก ความร่วมมือด้านการวิจัยตลาด และโครงการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาผ่านช่องทางสาขาบิ๊กซีทั่วประเทศกว่า 1,000 สาขา เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาและผลิตบุคลากรคุณภาพออกสู่สังคมไทยต่อไป