contact_banner

News


บีเจซี เข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรจากโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2561

    บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุรีย์ ชูรัฐเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เป็นตัวแทนรับมอบโล่และเกียรติบัตรจาก ท่านพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานแถลงผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 เพื่อขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนโครงการด้วยดีมาโดยตลอด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562