contact_banner

News


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เผยวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจ ในงาน BJC Big C Town Hall 2019 ก้าวสู่องค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

    คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำทีมผู้บริหารระดับสูง เผยวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในงาน “BJC Big C Town Hall 2019” โดยมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจจากการเป็นผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่ายสินค้าและบริการครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ วางเป้าหมายก้าวสู่องค์กรชั้นนำในอาเซียน ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ โกดัง 4 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562