contact_banner

News


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 'เราทำความดี ด้วยหัวใจ' เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

    กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำโดย คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันนี้ได้ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง นอกจากนี้ยังเข้าร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะไปทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในโอกาสนี้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงกลาโหม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมอบอาหารว่าง จำนวน 500 กล่อง พร้อมร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบริเวณพื้นที่คลองคูเมืองเดิมและปากคลองตลาด


Image title Image title Image title
Image title Image title Image title