contact_banner

News


บิ๊กซี สนับสนุนกระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อรองรับผลไม้ปี 2562

    บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นำโดย คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณอัญชนา วิทยาธรรมธัช ที่ปรึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อรองรับผลไม้ ปี 2562 กับอธิบดีกรมการค้าภายใน ท่านวิชัย โภชนกิจ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานในงาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ โดยบิ๊กซี ให้การสนับสนุนรับซื้อผลไม้ไทยจากเกษตรกรไทยในช่วงฤดูกาลผลไม้จากภาคใต้ปี 2562 นี้ ที่เป้าหมายการสั่งซื้อจำนวน 1000 ตัน พร้อมจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ในบิ๊กซี 48 สาขาทั่วประเทศให้เกษตรกรไทยนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงสู่มือผู้บริโภคอีกด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจในการส่งมอบผลไม้ไทยที่สด อร่อย ราคาประหยัด ให้ถึงมือลูกค้าทั้งพี่น้องคนไทยและชาวต่างชาติ และที่สำคัญยิ่งคือเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทย ตามนโยบายของบิ๊กซีที่มุ่งมั่นในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรไทยโดยตรงมาโดยตลอด


Image title Image title