contact_banner

ห้องข่าว


บิ๊กซี อยู่เคียงข้างทุกช่วงเวลา นำทีมจิตอาสาบรรเทาวิกฤตน้ำท่วม ลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้พี่น้องชาว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

    บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า นำทีมผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาโดย นายนิวัติ อินทร์เล็ก ผู้จัดการ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น 1 และนางสาวชญานุช เมฆวัน ผู้จัดการ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น 2 ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหารสำเร็จรูปพร้อมเครื่องดื่ม นำแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อ.บ้านไผ่ และพื้นที่ใกล้เคียง จ.ขอนแก่น อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างฉับพลัน ณ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อเร็ว ๆ นี้


Image title Image title Image title
Image title Image title Image title