contact_banner

News


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 10 ล้านบาท ผ่านรายการ 'ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม'

    กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำโดย คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 10 ล้านบาท ผ่านถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบเงิน เพื่อสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562