contact_banner

News


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เข้ารับพระราชทานพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

    เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี เข้ารับพระราชทานพระกฐินพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่ขอพระราชทาน ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาสณ พระอารามหลวง ๕ แห่ง ได้แก่ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย, วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น,วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร และวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหารจังหวัดราชบุรี


    โดยได้อัญเชิญพระกฐินพระราชทานมาประดิษฐาน ณ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สำนักงานใหญ่ และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย ๑, สาขาขอนแก่น, สาขาหาดใหญ่ ๑ และสาขาราชบุรี ก่อนน้อมนำไปถวายในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้


Image title Image title