contact_banner

News


มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี มอบข้าวสาร 10,000 กิโลกรัม ให้กับศูนย์เมอร์ซี่ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล คลองเตย

    มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี นำโดย คุณสุรีย์ ชูรัฐเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรกลุ่มบริษัท พร้อมด้วยท่านที่ปรึกษา ดาโต๊ะสตีฟ เชียฮ์ มอบข้าวสาร จำนวน 10,000 กิโลกรัมให้กับศูนย์เมอร์ซี่ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับเด็กๆ ในความดูแลของศูนย์ โดยมีบาทหลวงโจเซฟ เอชไมเออร์ หรือคุณพ่อโจ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562


Image title