contact_banner

News


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เปิดตำนานรัก 14 กุมภาฯ วาเลนไทน์ จับมือกระทรวงมหาดไทย จดทะเบียนสมรสที่จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม ในบิ๊กซี

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมเปิดตำนานรักวันวาเลนไทน์ โดยจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม ในบิ๊กซี 30 สาขาทั่วประเทศ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคู่สมรสตามขนบธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น อาทิ การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประเพณีย้อนยุคชุดไทย นอกจากนี้ ยังจัดซุ้มพยานรักถ่ายภาพคู่รักแสนหวาน รับของที่ระลึกสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม


    กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในทุกพื้นที่ที่สาขาบิ๊กซีเปิดให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินวิถีชีวิตในโอกาสพิเศษต่างๆ ของพี่น้องในชุมชน รวมทั้งการจดทะเบียนสมรส โดยร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดงานจดทะเบียนสมรสที่จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระดับครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงและสำคัญของสังคมไทย ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การบริการเชิงรุกของทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยอีกด้วย


    บิ๊กซีเป็นห้างค้าปลีกแห่งแรกในโลกที่สามารถจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการในห้างได้ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 12 โดยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยในปี 2563 นี้ มีผู้มาจดทะเบียนสมรสที่จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม รวมทั้งสิ้น 704 คู่


Image title Image title Image title
Image title Image title Image title