contact_banner

News


เอ็มเอ็ม เมก้า มาร์เก็ต เวียดนาม ผนึกความร่วมมือกับสมาคม เชฟอาชีพของไซ่งอน ส่งเสริมความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

    เอ็มเอ็ม เมก้า มาร์เก็ต เวียดนาม (MM Mega Market Vietnam) ลงนามความร่วมมือกับ สมาคมเชฟอาชีพของไซ่งอน (Saigon Professional Chefs’Guild) เพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารให้แก่ผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์เมนูอาหารที่มีความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าและพนักงานของเอ็มเอ็ม เมก้า มาร์เก็ต เวียดนาม ผ่านรูปแบบการจัดอบรม สัมมนา ร่วมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยทาง เอ็มเอ็ม เมก้า มาร์เก็ต มุ่งมั่นให้ความสำคัญในการคัดสรรและจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดในทุกมื้ออาหารของผู้บริโภค


Image title