contact_banner

News


มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบหนังสือภาษาไทยเพื่อการศึกษา ให้กับห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา

    วันที่ 22 มิถุนายน 2563 มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี นำโดย คุณสุรีย์ ชูรัฐเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มอบหนังสือกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ให้แก่ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา โดยมี คุณกิตติพงศ์ สุ่นประเสิฐ แผนกห้องสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกาประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเก็บรวบรวมไว้สำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงสำหรับผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อไป ณ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่