contact_banner

News


มูลนิธิสิริวัฒนภักดีมอบเงินบริจาคสมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึกจำนวน 400,000 บาท

    วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในนามของมูลนิธิสิริวัฒนภักดี มอบเงินบริจาคให้แก่สมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจำนวน 400,000 บาท โดยมี พลเอก ศิริพงษ์ - นางอรุณธดี วงศ์ขันตี รับมอบ เพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลือในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สนับสนุนค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนประกอบกิจการกุศลสาธารณะต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานผู้บังคับบัญชา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์