contact_banner

News


บิ๊กซี จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนาม MOU เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ตลาดนำการเกษตร​

    วันที่ 17 กันยายน 2563 คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ตลาดนำการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน เพื่อขานรับมาตรการของภาครัฐ ด้านการร่วมพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในฐานะ “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” มุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบาย “เพื่อนที่ดีของเกษตรกรไทย” โดยที่ผ่านมา บิ๊กซีมีบทบาทในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงกับเกษตรกรในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ทั้งยังให้การสนับสนุนพื้นที่ในบิ๊กซีสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงอีกด้วย สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


Image title Image title Image title