contact_banner

News


คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ร่วมแชร์ประสบการณ์ในงานสัมมนาระดับนานาชาติ “Battle Strategy” EPISODE II : Don’t waste a good crisis พลิกชีวิตด้วยวิกฤตการณ์

    เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ร่วมแชร์ประสบการณ์ในงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ระดับนานาชาติ “Battle Strategy” แผนรบ สยบวิกฤต “EPISODE II : Don’t waste a good crisis” พลิกชีวิต ด้วยวิกฤตการณ์ ในหัวข้อ ผ่าแนวคิด BJC ธุรกิจไทยจะใช้ “มหาวิกฤต” สร้างพัฒนาการอย่างไร เพื่อสะท้อนมุมมอง มุมคิด และเป็นแนวทางให้นักลงทุน ผู้ประกอบการ ตลอดจนภาคประชาชน สามารถก้าวผ่านมหาวิกฤตครั้งนี้ไปได้ โดยมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน เป็นพิธีกร จัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB


Image title Image title