contact_banner

News


มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบหนังสือภาษาไทยเพื่อการศึกษาให้กับหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี นำโดย คุณสุรีย์ ชูรัฐเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มอบหนังสือกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ให้แก่หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยมี คุณกิตติพงศ์ สุ่นประเสิฐ แผนกห้องสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกาประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเก็บรวบรวมไว้สำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงสำหรับผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อไป ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่


Image title