contact_banner

News


มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบข้าวสาร จำนวน 3,650 กิโลกรัม สนับสนุนบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี นำโดย คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบข้าวสาร จำนวน 3,650 กิโลกรัม สนับสนุนบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง โดยจะนำไปประกอบอาหารให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในความอุปการะ รวมกว่า 100 คน และแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่ขาดแคลนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงต่อไป โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ โลเรนโซ กาลันตี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีบาทหลวงอนุสรณ์ นิลเขต อธิการและผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ซี อาร์ ซี ทาวน์เวอร์ ออลซีซันส์เพลส