contact_banner

News


รุกตลาดอาเซียน! บิ๊กซี เดินหน้าเปิด “มินิบิ๊กซี” สาขาแรกในประเทศกัมพูชา วางแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในอนาคต

    วันที่ 5 กันยายน 2564 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เดินหน้าเปิดสาขา “มินิบิ๊กซี” สาขาแรกในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เนื่องจากเห็นโอกาสการเติบโตทางการค้าของประเทศกัมพูชา โดยนับเป็นประเทศที่สามที่บิ๊กซีเดินหน้าขยายสาขา รองจากประเทศไทยและลาว มินิบิ๊กซี มุ่งเน้นส่งมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม


    นายแกรี่ ฮาร์ดี้ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายธุรกิจค้าปลีกบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เปิดเผยว่า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปอยเปต ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จึงเดินหน้าขยายตลาดค้าปลีกในประเทศอาเซียน ล่าสุดเปิด “มินิบิ๊กซี สาขาตลาดเดโป” ร้านสะดวกซื้อสาขาแรกในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาเนื่องจากมองเห็นโอกาสกำลังซื้อที่สูงขึ้น และการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชามีแนวโน้มเติบโต โดยได้รับเกียรติจาก นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำราชอาณาจักรกัมพูชา และ Mr. Penn Sovicheat ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางความยินดีของผู้บริโภค คู่ค้าและพนักงาน


    สำหรับ มินิบิ๊กซี สาขาตลาดเดโป ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง ถนนชวาหระลาล เนห์รู บูเลอวาร์ด นำเสนอประสบการณ์การชอปปิงแบบ omni-channel เน้นความสะดวกสบาย ราคาคุ้มค่า นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนกัมพูชาในแหล่งชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้สัมผัสสินค้าไทยหลากหลาย ทั้งนี้ บิ๊กซี สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศกัมพูชาเข้ามาจัดจำหน่ายในมินิบิ๊กซี ประมาณ 20% และยังคงจัดหาเพิ่มเติม ตลอดจนวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทั้งนี้การเปิดสาขาบิ๊กซีมีเป้าหมายเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละท้องถิ่น และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้โดยคาดว่าและช่วยสร้างการจ้างงานจำนวนมากในอีก 5 ปีข้างหน้า

    บิ๊กซี วางแผนขยายอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยตั้งเป้าหมายหลักที่กรุงพนมเปญ เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางการค้ามีประชากรจำนวน 2 ล้านคน จากประชากร 15.2 ล้านคนในประเทศ ทั้งนี้ยังมีปัจจัยด้านวัฒนธรรม ตลอดจนความคล้ายคลึงกันในรสนิยมระหว่างกัมพูชาและไทย โอกาสของสินค้าไทยรวมถึงผลิตภัณฑ์ของบิ๊กซี อาทิ บิ๊กซี แบรนด์, แฮปปี้ ไพร์ส และเบสิโค ที่นักท่องเที่ยวต่างชอบและนิยมซื้อกลับไปเป็นของฝาก


    บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เน้นหัวใจการบริการคือลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยบริการส่งมอบสินค้าคุณภาพที่สด สะอาด ปลอดภัย ผ่านบิ๊กซีทุกรูปแบบ และวางแผนจะขยายเปิดสาขาบิ๊กซีทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้าถึงง่ายใกล้ชิดผู้บริโภคและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชนชนอย่างยั่งยืนต่อไป


Image title


Image title


Image title


Image title


Image title