contact_banner

News


BJC Glass ในนาม TMG ร่วมกับ TBR ลงนามในสัญญาซื้อขายขวดแก้ว ฉบับราย 3 ปี มูลค่ารวมกว่า 16,000 ล้านบาท

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 บริษัท บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จำกัด ในนามของ บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด (TMG) นำโดย คุณวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) โดยคุณวิชัย ชัยยาวรานุรักษ์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาซื้อขายขวดแก้ว ฉบับปี พ.ศ. 2565 - 2567 ระยะเวลา 3 ปี โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 16,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนฉบับปัจจุบัน ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณอรทัย พูลทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์