contact_banner

News


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ถือฤกษ์ดี จัดพิธีประดิษฐานและยกสุวรรณฉัตร ถวายพระพุทธมหามงคลพิธีอัญเชิญพระครุฑพ่าห์พระราชทานขึ้นประดิษฐาน และย้ายเข้าปฏิบัติงานที่อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ณ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 สุขุมวิท 42

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำโดยคุณอัศวิน - คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส โดยได้รับเกียรติจากคุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC และคุณโสมพัฒน์ ไตรโสรัส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ถือฤกษ์งามยามดี จัดพิธีประดิษฐานและยกสุวรรณฉัตรถวายพระพุทธมหามงคลและพิธีอัญเชิญพระครุฑพ่าห์พระราชทานขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เพื่อนำความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บริษัทและพนักงาน พร้อมทั้งได้ให้พนักงานในกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี เข้าปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในการเริ่มปฏิบัติงาน ณ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99


Image title


Image title


Image title


Image title