contact_banner

News


ดีเดย์เปิด "บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ่อวิน จ.ระยอง" รับเศรษฐกิจในพื้นที่อีอีซี ตอกย้ำจุดเด่นสินค้าราคาประหยัดคุ้มค่าและคุณภาพดี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คุณพิริยะ กมลเดชเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ (พื้นที่ต่างจังหวัด) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนประธานในพิธีเปิด “บิ๊กซี สาขาบ่อวิน” จังหวัดระยอง อย่างเป็นทางการ โดยเปิดเป็นรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาลำดับที่ 153 ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซีที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง พร้อมชูจุดเด่นตอกย้ำเรื่องราคาในฐานะห้างค้าปลีกสินค้าราคาประหยัดและคุณภาพดี เน้นคุณภาพอาหารสดสะอาด ทั้งเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการที่ครบจบในที่เดียว รวมถึงมีตลาดนัดหน้าศูนย์การค้า ทั้งนี้ บิ๊กซี สาขาบ่อวิน ได้สนับสนุนสร้างงานให้คนท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงมีรายได้และผลักดันกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณยุทธพล องอาจอิทธิชัยไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง คณะผู้บริหาร พนักงาน และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ให้เกียรติร่วมงาน ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ่อวิน ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง


Image title


Image title