contact_banner

News


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมงานแถลงความสำเร็จโครงการ "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย" พร้อมรับโล่เกียรติคุณในฐานะพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ตัวแทนโดย คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” พร้อมรับโล่เกียรติคุณในฐานะพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุน โดย บิ๊กซี ได้ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเปิดระบบการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน “มินิบิ๊กซี” ทุกสาขาในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนพื้นที่ศูนย์การค้าบิ๊กซีเพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนในการรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตลอดระยะเวลาโครงการและเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าภารกิจดังกล่าวประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้ประเทศไทยเปิดประเทศได้อีกครั้ง โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย คุณขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมงาน ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)


Image title